Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë » Deklarata Per Shtyp